Deadpool Poszukiwany!

Ostatnio Deadpool był bardzo zajęty, najpierw zinfiltrował legion skrulli, a później rozwiązał problem zombie we wschodniej europie, jednak w drodze powrotnej nagle został zaatakowany przez dzikiego Rybo-luda – Tiger Sharka.

Deadpool vol. 2 #6, #7